Tankopslag

 

Mistras is gespecialiseerd in dienstverlening en advies voor tankeigenaren. Dus kijken we vanuit het standpunt van de tankeigenaar.

 

Het is belangrijk dat de operationele beschikbaarheid van de tank hoog is. We proberen zoveel mogelijk on-stream te werken zodat de tank beschikbaar blijft. En hebben daarvoor de benodigde geavanceerde technieken in huis. We kunnen in het algemeen snel reageren op verzoeken van onze klanten, zorgen voor snelle reparatie voorstellen naar de manager onderhoud etc.

 

De kosten moeten binnen de perken blijven en budgetten moeten kloppen. Niet altijd gemakkelijk bij tankonderhoud. Met een goed en efficiënt inspectieplan kunnen we helpen. En met korte lijnen, gerichte rapportage en een goed overzicht wat er te verwachten is. Moderne on-stream technieken helpen U beter plannen.

 

We kunnen voor U de gehele planning, coördinatie en de aansturing van de bijbehorende werkprocessen verzorgen. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld mobilisatie, communicatie, vergunningen, afroepen NDO activiteiten, uitvoering, rapportage, reparatie voorbereiding en controle. We geven U daarbij directe grip op de situatie; met het Plant Condition Monitoring System PCMS brengt U de conditie van Uw tanks en leidingen in beeld. Op dit moment maar ook de te verwachten conditie in de toekomst.