ToFD onderzoek

  • Schweißnahtprüfung durch Beugungslaufzeittechnik

Time of Flight Diffraction - ToFD

ToFD is primair in te zetten voor het onderzoek van lasverbindingen maar ook smeedstukken, wanden van onder meer schepen en drukvaten, rijdekken van bruggen, staalconstructies e.d. worden met ToFD onderzocht. In tegenstelling tot het gebruikelijke radiografisch onderzoek komt bij ToFD geen ioniserende straling vrij. Er zijn dus geen nadelige belastingen voor mens en milieu. Dit heeft natuurlijk als voordeel dat productiewerk in de meeste gevallen ongestoord door kan gaan; afzettingen van het werkgebied en/of totale ontruimingen zijn niet nodig. ToFD onderzoek kan daarom tijdens normale werktijd worden uitgevoerd en hoeft dus niet in avond- of nachturen te worden gepland.

Met ToFD lasonderzoek kan in zeer korte tijd grote las lengten worden onderzocht. Tevens wordt in tegenstelling tot bij radiografisch onderzoek de duur van het ToFD onderzoek niet bepaald door materiaaldikte. Mochten er tijdens het ToFD onderzoek onregelmatigheden gevonden worden dan kunnen deze direct worden hersteld. Ontwikkelen en beoordelen van een röntgen fllm is immers niet nodig. ToFD scan na reparatie + ToFD onderzoek kunnen binnen dezelfde oproep worden uitgevoerd. Door de hoge ‘Probability of Detection’ van de techniek worden onregelmatigheden die met andere NDO technieken al snel afkeur zijn (vanwege lage POD) tot een bepaalde grens toch acceptabel bevonden. In vergelijking met meer gangbare NDO methoden kan met ToFD onderzoek aanzienlijke besparingen in doorlooptijd en kosten gerealiseerd worden

Toepassingen

  • Lassen: onderzoek volgens ASME en NEN
  • Pijpleidingen: onderzoek volgens ASME, NEN, API
  • Hydrogen Induced Cracking (HIC) onderzoek
  • Stress Orientated Hydrogen Induced Cracking (SOHIC) onderzoek
  • High Temperature Hydrogen Attack (HTHA) onderzoek