PCMS Plant Condition Monitoring System

  • Instandhaltung von Kraftwerkstechnik

PCMS is een asset management systeem waarin niet alleen alle inspectie data wordt ondergebracht maar waar er vooral ook wat met die data gedaan wordt.

Het hart van het systeem is het asset register, hierin zijn alle assets per plant opgenomen. Per asset kunnen inspectiegegevens worden opgeslagen. Dit kan een inspectierapport of een foto zijn maar het kunnen ook de gegevens van bijvoorbeeld een UT datalogger zijn die automatisch worden ingevoerd, gecheckt op juistheid en vervolgens getrend.

Naast opslag van gegevens is er een RBI module en kunnen inspectiewerkzaamheden gepland worden. Het kan daarbij gaan om vaste inspectie termijnen of conditie dan wel RBI afhankelijke inspectie planning en budgetering.

PCMS werkt samen met o.a. Autocad en SAP en kan gekoppeld worden aan externe databases. Implementatie en training worden afgestemd op de wensen van de gebruiker.

PCMS is voor de tankeigenaar een belangrijke tool om de gehele controle op de inspectie en reparatie te houden. Meer informatie op www.conaminsp.com/pcms