HSQE Management Systeem

  • Zerstörende Werkstoffprüfung
Veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit zijn essentiële onderdelen voor alle activiteiten die binnen de Mistras Group plaats vinden. Dit is opgenomen in ons kwaliteitssysteem en geeft onze medewerkers alle noodzakelijke middelen om voor al onze activiteiten veilige werkomstandigheden te creëren, te herzien, te verbeteren en te documenteren.
 
Ons doel is constante verbetering bij het streven naar 'zero-accidents', welzijn van onze werknemers en een zo min mogelijke belasting voor het milieu. We verlangen van iedereen daarin verantwoordelijkheid te nemen tegenover zichzelf, werkgever, opdrachtgever en anderen.
 
Ons kwaliteitssysteem is gericht op het vervullen van de wensen van de klant. Onze breed opgeleide engineers passen geavanceerde technieken toe conform internationale procedures en standaarden.
 

++ New ISO/IEC 17020:2012 Accreditation +++