Akoestische Emissie

  • Schallemsissionsprüfung von Rohrleitungen
De term akoestische emissie wordt gebruikt voor uitbarstingen van “geluid” zoals dat in een materiaal vrijkomt bij bijvoorbeeld scheurvorming. Enkele andere bronnen van akoestische emissie zijn turbulentie bij lekken, inklappen van dampbellen bij cavitatie, impact van deeltjes, spanningsdoorslag in transformatoren en wrijving.
 
De golven lopen van de bron naar het oppervlak van het materiaal en worden gedetecteerd door een sensor, meestal een piezo kristal. Daar wordt de golf omgezet in een elektrisch signaal dat dan na voorversterking verder verwerkt wordt in een analyse systeem.
 
Physical Acoustics Corp www.physicalacoustics.com in Princeton USA produceert als enige in eigen fabriek een complete lijn van akoestische emissie apparatuur. Daarnaast is er een uitgebreid opleidingsprogramma.